Parkering

Alt du treng å vita om parkering på Voss, inkludert parkeringskart, pris- og betalingsinformasjon, lovverk og oblatbestilling.

Voss Parkering - Easyparkgroup img
Korleis betala for parkering

Parkeringsavgift kan du betala med EasyPark-appen, på parkeringsautomat eller med SmartPark-brikke. 

Voss Parkering - Parkeringskart
Parkeringskart og prisar

Her finn du liste over parkeringsplassane me har på Voss, med tilhøyrande reguleringstid og takstpris.

Voss mediesmio sverrehjornevik 0326
Lovverk og parkeringsreglar

Detaljert informasjon om lover, reglar og forskrifter knytt til parkering og trafikk.

Vossparkering stasjonsgarasjen mediesmio 0409
Parkeringshus

VossaPark og Stasjonsgarasjen – her finn du svar på alt du lurar på når det gjeld dei fine parkeringshusa våre!

Voss Parkering - Oblat
Parkeringsavtale

Informasjon om parkeringsavtale på Langebrua og pendlaravtale på Voss Stasjon.

Voss Parkering - Skiltplan
Parkeringsløyve for forflyttingshemma

Reglar og rettar knytt til bruk, og korleis ein går fram for å søkja om løyve.

VossaPark og Stasjonsgarasjen

Parkeringshusa VossaPark og Stasjonsgarasjen ligg sentralt i Voss sentrum, og inneheld til saman 376 parkeringsplassar, 23 ladeplassar og 13 plassar reservert til forflytningshemma med kommunalt parkeringsløyve.

  • Vossparkering stasjonsgarasjen mediesmio 0402
  • Voss mediesmio sverrehjornevik 02229