Med plass til deg

Voss Parkering jobbar for trygg og enkel parkering og framkomst for alle innbyggjarar og tilreisande.

Foto gateparkering vangen

Offentleg avgiftsparkering på Voss

Me driftar nærare 1300 parkeringsplassar i Vossa-regionen.

Voss P icon parking

Parkeringsplassar og prisliste

Lurar du på kvar du kan parkera? Her finn du kart og prisar på parkering i Voss sentrum og omegn.

Voss P icon klage

Klage på ilegging

Har du fått kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr, og meiner denne er feil? Her kan du levera klage til oss, så vil me vurdera saken på nytt.

Voss P icon kundestøtte

Ta kontakt!

Har du spørsmål om parkering, betaling eller bestilling? Ta kontakt!

Voss Parkering - Parkeringskart

På utkikk etter parkeringskart? 

Sjå alle våre parkeringsplassar samla på eitt kart

 

Parkeringshus, Voss Parkering, Mediesmio

Sett bilen trygt og tørt i parkeringshus

Parkeringshusa VossaPark og Stasjonsgarasjen ligg sentralt i Voss sentrum, og inneheld til saman 376 parkeringsplassar, 23 ladeplassar og 13 plassar reservert til forflytningshemma med kommunalt parkeringsløyve.

Les meir om parkeringshusa

Voss Parkering - Vossabike

Vossabike

Leigesykkel er ein enkel, morosam og miljøvenleg måte å utforska Voss på. Me trur at dette er verdas fyrste elsykkeldelingskonsept på bygda! 

Leig sykkel her

Enkel parkering hjå oss på Voss!

Aktuelle saker frå oss

Langebrua parkeringsoblat voss parkering 3
Parkeringsoblat for Langebrua 4. kvartal

Det er no mogleg å tinga parkeringsoblat for parkering Langebrua for 4. kvartal.

Foto automat
Køyretøyoppslag på parkeringsautomatane

Den 25. april 2023 var det innført oppslag mot det norske motorvognregisteret på parkeringsautomatane. Dette vil gjere det enklare for deg som brukar automaten å sjå at rett kjennemerke er tasta inn.

Voss mediesmio sverrehjornevik 0334
Billettlaus parkering på Voss

Mandag 12. april 2021 gjekk Voss Parkering over til billettlause automatar! No slepp du gå tilbake til bilen for å leggje kvitteringa bak frontruta.

Ynskjer du å motta oppdateringar frå oss?

Meld deg på nyhendebrev!