Takstauke frå og med 15. februar

Prisen for parkering på Vossevangen aukar. Les meir her.

Foto automat
Takstoversikt Vossevangen

Takstauke

Prisen for å parkere på område drifta av Voss Parkering, og som mot avgift er opent for ålmenta, aukar den 15. februar.

Tabellen nedanfor visar takstane som vil gjelde frå den 15. februar. Endringar visast i tabellen med utheving.

Trykk her for å bla i kartet som visar kor dei ulike takstsonane er. (kommunekart.com)

Brukar du mobiltelefon må du dra tabellen til høgre/venstre for å bla.

TakstsoneOmrådenamnFarge i kartTimepris*Døgnpris*Maks p-tidMån-freLaurSun
6300Voss sentrumBlåkr 18,-3 timar09 - 1709 - 15
6301LangebruaRaudkr 15,-kr 50,-1 døgn09 - 1709 - 15
6302FredheimRaudkr 15,-kr 50,-1 døgn09 - 1709 - 15
6303Hestavangen sør/TaxibuaLillakr 18,-3 timar09 - 1709 - 11
6305IdrettsplassenRaudkr 15,-kr 50,-1 døgn09 - 16
6306TinghusplassenLillakr 18,-8 timar09 - 1709 - 15
6311VekselbankenLillakr 18,-1 time09 - 1709 - 15
6312StrengjarhaugenRaudkr 15,-kr 50,-7 døgn08 - 1708 - 15
6313Voss sjukehusRaudkr 15,-kr 50,-7 døgn09 - 17
6314Voss stasjonRaudkr 20,-kr 100,-14 døgn00 - 2400 - 2400 - 24
6316HolbergsplassenLillakr 18,-8 timar09 - 1709 - 15
6320VossaPark p-husGrønkr 20,- **kr 60,- **00 - 2400 - 2400 - 24

Parkeringsområde/takstsonar som ikkje er nemnd i tabellen har inga endring i taksten sin denne gangen. Trykk her for å sjå heile takstoversikta.

* Den opplyste prisen er vår pris. Ved betaling av p-avgift med EasyPark følgjer normalt eit servicetillegg på 15% av parkeringsavgifta (minimum kr 4,90). Les meir om servicetillegget her, eller kontakt EasyPark for detaljar.

** Prisen gjeld per samanhengande parkering. Forlet du parkeringshuset vert parkeringa avslutta. Køyrer du inn att startar ein ny parkering frå 0, sjølv om det er den same dagen. Forlet du parkeringshuset utan å betale på automat eller med EasyPark, vert eigar av køyretøyet fakturert for parkeringa med fakturagebyr kr 49,-.