Personvern

Denne nettsida samlar data og bruker informasjonskapslar om du vel å senda inn skjema.

Når du sender inn eit skjema på denne nettsida godtek du at medfølgande data vert samla inn.

  1. Personopplysingar: Desse opplysingane er nødvendige for å kunne kontakta deg for å svara på henvendinga di.
  2. Tekniske data: Når du sender inn eit skjema på ei nettside, kan det og samlast inn teknisk informasjon som nettlesarinformasjon, IP-adresse, operativsystem og einingsinformasjon. Dette kan verta brukt til forbetring av nettsida sin funksjonalitet og yting. Desse vil ikkje brukast til andre føremål utover dette.
  3. Om du har kryssa av for «Eg ynskjer å få tilsendt nyhendebrev, informasjon og andre tilbod frå Voss Parkering“, kan vi senda deg relevant informasjon så lenge du ikkje trekk samtykket. Ynskjer du å trekka tilbake samtykket kan du send eIn e-post til post@vossparkering.no

Sletting av data

Ynskjer du at vi skal sletta alle data om deg i våre syster? Send ein e-post til post@vossparkering.no