Parkeringsoblat

Informasjon om parkeringsoblat til Langebrua og pendlarparkering på Voss Stasjon.

Pendlarparkering parkeringsoblat voss parkering 1

Pendlarparkering på Voss Stasjon

Parkerer du på Voss Stasjon i forbindelse med pendling? Då kan du bestilla halvårleg parkeringsoblat her.

Me har diverre selt alle oblatane på Voss stasjon for denne perioden.

Langebrua parkeringsoblat voss parkering 3

Parkeringsoblat på Langabrua

Ei rimeleg og enkel løysing for deg som parkerer ofte på Vangen. Betaling skjer kvartalsvis.

Gyldig: 4. kvartal 2023 (oktober-desember)
Vert selt kvartalsvise og kostar kr 1575,00 inkl. mva.

Denne ordninga er ein rimeleg, enkel og grei løysing for deg som parkerer ofte på Vossevangen. Med oblaten kan du parkere så lenge skiltinga på området tillet det - utan at du treng å registrere parkeringa på automat eller med EasyPark.

Oblata vert selt kvartalsvis, og sal av neste kvartals oblat byrjar normalt i slutten av månaden den førre oblaten er gyldig.

For å tinga oblaten må du oppgje namn og fakturaadresse. Du kan og leggje inn ynskje om å hente oblaten på kontoret vårt. Viss ikkje sender me oblaten med post.
 

Ynskjer du å tinge parkeringsoblat for parkering på Langabrua parkeringsplass?
Søknad med dokumentasjon kan sendast til: 📧 post@vossparkering.no

Prisen på parkeringsoblaten vert ikkje avkorta sjølv om den vert tinga på eit seinare tidspunkt enn oppstartspunktet.

Oblaten er berre gyldig på Langabrua parkeringsplass. Oblaten gjev derfor ikkje rett til å parkere på annan plass, sjølv om det skulle vere fullt på plassen. Trykk her for å sjå kart over området oblaten kan nyttast.

Oblaten er ikkje gyldig før han er plassert godt synleg innanfor frontrute i motorvogna som skal parkerast.

Oblaten er ikkje knytt til ein særskilt motorvogn og kan flyttast mellom fleire motorvogner. Kravet om at oblaten skal vere synleg lagt fram bak frontruta til den parkerte motorvogna er likevel den same.

Søknad for pendlarparkering på Langabrua kan sendast til : 📧 post@vossparkering.no