Voss Parkering AS
 
Parkeringsoversikt  

Pendlarparkering Voss Stasjon
 Voss Parkering as inngjekk i oktober ein ny avtale med Bane Nor Eiendom om handheving på Voss Stasjon dei neste 5 åra.  På vegne av Bane Nor Eiendom og VY vil vi selja parkeringsoblat for faste togpendlarar mellom Voss og Bergen.
Vilkåra vert dei same som tidligare, og oblat vert  først sendt ut når kopi av mnd kort/periodekort er mottatt.

Parkeringsoblat for pendlarar  vert endra til  to halvårlige periodar. Det vil sei at  oblat 1. halvår (januar 21 -  juni 21) vert selt for seg. Oblat for 2.halvår kjem i salg i siste halvdel av juni. Endringar med pandlarparkering kan skje, og dette vil vi koma attende til ved høve.

Prisen pr oblat vert kr 500,- pr halvår. Som tidligare vert ikkje prisen vert ikkje avkorta sjølv om ein kjøper parkeringsoblat seinare enn ved oppstartspunktet. 

 Retningslinjene for kjøp er som fylgjande: 

  • Rett til kort har den som er dagpendlar på Bergensbanen mellom Voss - Bergen, er i jobb i Bergen, og kan leggja fram kvittering på betalt månadsbillett på strekkja. Tilbodet gjeld ikkje pendlarar som har sin bopel i nærleiken av Voss Stasjon, eller på «flatvangen».
  • Salg av halvårlege oblat gjeld for perioden jan - juni 2021, og juli - desember 2021. Parkeringsoblatet vil kun gjelda parkeringsplassen Voss Stasjon/ Fraktgodstomta. Sjølv om  parkeringsplassen er full gjev ikkje oblatet rettigheitar andre stader i bygda
  • Pendlarar med Parkeringsoblat skal parkera i austre del av parkeringsplassen. Plassane som er til venstre innanfor porten(austre del) skal fyrst fyllast opp for dei som har pendlaroblat. 
  • Parkeringsplassen Voss Stasjon er open for ålmenta, og skiltinga på staden gjeld derfor alle brukarane av parkeringsplassen.

 Søknad med dokumentasjon kan sendast til: parkering@voss.herad.noParkeringsoblat på Langabrua Q 2 -2021 i salg
Avtale om parkering på Langabrua er forlenga for 2. kvartal 2021. I den samanheng sel vi parkeringsoblat for 1.april - 30 juni 2021. 
Prisen pr kvartal er kr 1375,- . (inkl mva)
 

Dette er ein billig, sikker og lettvint parkeringsordning for dei som har sitt virke i sentrum. Oblatet festar du godt synleg i frontruta. Du slepp då å kjøpa billett på automaten, eller nytta deg av andre betalingsmåtar i perioden. Parkeringsplassen på Langabrua har døgnparkering, slik at du kan stå der gjennom heile dagen. Det er kun denne parkeringsplassen som her ei slik ordning med parkeringsoblat.  Parkeringsoblat kan bestillast ved henvendelse på e-post til: parkering@voss.kommune.no
Hugs å oppgje fakturaadresse ved bestilling.

 
 
 
 


Nyttig Info


Nyttig Info


Parkeringsoversikt  

Pendlarparkering Voss Stasjon
 Voss Parkering as inngjekk i oktober ein ny avtale med Bane Nor Eiendom om handheving på Voss Stasjon dei neste 5 åra.  På vegne av Bane Nor Eiendom og VY vil vi selja parkeringsoblat for faste togpendlarar mellom Voss og Bergen.
Vilkåra vert dei same som tidligare, og oblat vert  først sendt ut når kopi av mnd kort/periodekort er mottatt.

Parkeringsoblat for pendlarar  vert endra til  to halvårlige periodar. Det vil sei at  oblat 1. halvår (januar 21 -  juni 21) vert selt for seg. Oblat for 2.halvår kjem i salg i siste halvdel av juni. Endringar med pandlarparkering kan skje, og dette vil vi koma attende til ved høve.

Prisen pr oblat vert kr 500,- pr halvår. Som tidligare vert ikkje prisen vert ikkje avkorta sjølv om ein kjøper parkeringsoblat seinare enn ved oppstartspunktet. 

 Retningslinjene for kjøp er som fylgjande: 

  • Rett til kort har den som er dagpendlar på Bergensbanen mellom Voss - Bergen, er i jobb i Bergen, og kan leggja fram kvittering på betalt månadsbillett på strekkja. Tilbodet gjeld ikkje pendlarar som har sin bopel i nærleiken av Voss Stasjon, eller på «flatvangen».
  • Salg av halvårlege oblat gjeld for perioden jan - juni 2021, og juli - desember 2021. Parkeringsoblatet vil kun gjelda parkeringsplassen Voss Stasjon/ Fraktgodstomta. Sjølv om  parkeringsplassen er full gjev ikkje oblatet rettigheitar andre stader i bygda
  • Pendlarar med Parkeringsoblat skal parkera i austre del av parkeringsplassen. Plassane som er til venstre innanfor porten(austre del) skal fyrst fyllast opp for dei som har pendlaroblat. 
  • Parkeringsplassen Voss Stasjon er open for ålmenta, og skiltinga på staden gjeld derfor alle brukarane av parkeringsplassen.

 Søknad med dokumentasjon kan sendast til: parkering@voss.herad.noParkeringsoblat på Langabrua Q 2 -2021 i salg
Avtale om parkering på Langabrua er forlenga for 2. kvartal 2021. I den samanheng sel vi parkeringsoblat for 1.april - 30 juni 2021. 
Prisen pr kvartal er kr 1375,- . (inkl mva)
 

Dette er ein billig, sikker og lettvint parkeringsordning for dei som har sitt virke i sentrum. Oblatet festar du godt synleg i frontruta. Du slepp då å kjøpa billett på automaten, eller nytta deg av andre betalingsmåtar i perioden. Parkeringsplassen på Langabrua har døgnparkering, slik at du kan stå der gjennom heile dagen. Det er kun denne parkeringsplassen som her ei slik ordning med parkeringsoblat.  Parkeringsoblat kan bestillast ved henvendelse på e-post til: parkering@voss.kommune.no
Hugs å oppgje fakturaadresse ved bestilling.

 
 
 
 Kart  

Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger