Voss Parkering AS
 
Parkeringsoversikt  

Me har pr. i dag to takstar for parkering på Voss
 
Kr. 15,- pr. time - maks p-tid 3 timar
Kr. 40,- pr. døger på døgnplassar
 
Ein må vera merksam på maks p-tid på dei ulike stadane/plassane, og at billett kjøpt for eit døger ikkje er gyldig på plassar/ stader der maks p-tid er sett til 3 timar.
 
Maks p-tid på 3 timar: I gatene og på plassar i eller nær sentrum.
 
Maks p-tid på 1 døger: Holbergsplassen, Fredheim, Idrottsplassen, Utebassenget/Idrottsvegen, Strengjarhaugen/Ole Bull Akademiet, og ved Langabrua.
 
Maks p-tid på 7 døger: Voss Sjukehus. Plassar bak "Bodega" og bakgate mot vest til EL bil ladar.
 
Maks p-tid 14 døger: Voss Stasjon. innkøyring via Gullfjordungsvegen.
NSB tomta austre del. Her er det ca 38 plassar. Oppkøyring bak bak "Bodega" som før.(Anleggsarbeid avgjer kor lenge denne plassen vert brukt til parkering)
 
VossaPark er staden å parkera dersom dei skal vera vekke ei stund, eller har behov langtidsparkering.
 
SMART-PARK+:
Parkerar du ofte på avgiftsplass i sentrum, og tykkjer du at automaten er langt unna?  Betalar du i ofte for lenger tid enn du treng?
Løysinga ligg i å skaffa seg ei Smart Park+ brikke. Då kan du betala for parkeringa før du forlet bilen, og for akkurat den tida du treng.
Når du kjøper brikka er den ferdig opplada med kr 500,- eller kr 1000,- alt etter ynskje.
Sjølve brikka kostar kr. 750.- eks.mva.
 
Smart Park+ brikka kan ein bruka på heile avgiftsområdet unntatt i VossaPark.
  
Brikka får ein kjøpt i servicetorget i kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As. Når verdien på brikka er tom kan ein sjølv fylla på nytt beløp ved hjelp av  eigen PC.  Ideell for handtverkarar, og firma med oppdrag i sentrum. 

Nyttig InfoNyttig InfoParkeringsoversikt  

Me har pr. i dag to takstar for parkering på Voss
 
Kr. 15,- pr. time - maks p-tid 3 timar
Kr. 40,- pr. døger på døgnplassar
 
Ein må vera merksam på maks p-tid på dei ulike stadane/plassane, og at billett kjøpt for eit døger ikkje er gyldig på plassar/ stader der maks p-tid er sett til 3 timar.
 
Maks p-tid på 3 timar: I gatene og på plassar i eller nær sentrum.
 
Maks p-tid på 1 døger: Holbergsplassen, Fredheim, Idrottsplassen, Utebassenget/Idrottsvegen, Strengjarhaugen/Ole Bull Akademiet, og ved Langabrua.
 
Maks p-tid på 7 døger: Voss Sjukehus. Plassar bak "Bodega" og bakgate mot vest til EL bil ladar.
 
Maks p-tid 14 døger: Voss Stasjon. innkøyring via Gullfjordungsvegen.
NSB tomta austre del. Her er det ca 38 plassar. Oppkøyring bak bak "Bodega" som før.(Anleggsarbeid avgjer kor lenge denne plassen vert brukt til parkering)
 
VossaPark er staden å parkera dersom dei skal vera vekke ei stund, eller har behov langtidsparkering.
 
SMART-PARK+:
Parkerar du ofte på avgiftsplass i sentrum, og tykkjer du at automaten er langt unna?  Betalar du i ofte for lenger tid enn du treng?
Løysinga ligg i å skaffa seg ei Smart Park+ brikke. Då kan du betala for parkeringa før du forlet bilen, og for akkurat den tida du treng.
Når du kjøper brikka er den ferdig opplada med kr 500,- eller kr 1000,- alt etter ynskje.
Sjølve brikka kostar kr. 750.- eks.mva.
 
Smart Park+ brikka kan ein bruka på heile avgiftsområdet unntatt i VossaPark.
  
Brikka får ein kjøpt i servicetorget i kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As. Når verdien på brikka er tom kan ein sjølv fylla på nytt beløp ved hjelp av  eigen PC.  Ideell for handtverkarar, og firma med oppdrag i sentrum. 


Kart  

Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger