Voss Parkering AS
 
Langtidsabonnement for privatkundar  
Langtidsabonnement for privatkundar i Vossapark er tilbod til privatkundar som har behov for daglig parkeringsplass over lengre tid. Det er 2-to alternativ til å velja mellom:

Avtale 1. gjeld 24/7 gjennom heile året og kostar pt kr 1000,- inkl mva. pr mnd.
Avtale 2 gjeld i tidsrommet måndag - fredag . Unntatt er laurdagar/sundagar og heilagdagar. Dette abonnementet kostar pt. Kr 800,- inkl mva. pr mnd, og er tilpassa dei som her sitt arbeid på Vangen.

Begge avtalane gjeld inntil dei vert sagt opp skrifteleg.
Vilkår og betsillingsskjema.

 1. Leiga vert fakturert forskotsvis heilt eller delvis, men minimum for 3 månader om gangen. Det vert ikkje gjeve refusjon av ubenytta parkeringstid.
 2. Leigebeløpet kan endras med minimun ein månads varsel.
 3. Abonnementet er løpande inntil det vert sagt opp av kunde. Voss Parkering As kan sei opp avtalen ved misleghald, eller ved brot på instruks som er oppslått i parkeringshuset. Berre skrifteleg oppseiing av avtale frå kunde til parkering@voss.kommune.no vert godteke som oppseiingsgrunn.
 4. For å inngå eit langtidsabonnement må kunden ha eit Keycard. Dette kortet vert kjøpt hjå Voss Parkering As og kostar kr 125,- inkl mva.
 5. Voss Parkering As er ikkje ansvarlig for skade på, eller tjuveri av bil, tilbehør eller effektar som ligger i bilen.
 6. Abonnementet er ikkje ein plassreservasjon og forutset ledig plass i anlegget.

Bestillingsskjema

*= obligatorisk felt

Fødselsdato (dd.mm.åååå): *


Etternavn: *
Fornavn: *
Adresse: *
Postnummer: *
Poststad: *
Fakturaadresse:
Telefon (mobil): *
Telefon (arbeid):
Telefon (privat):
E-postadresse: *
Avtalen ynskjest starta frå dato (dd.mm.åååå): *
Bilnummer: *

Avtaletype: * Avtale 1: 24/7.
Avtale 2: man – fre.

Ynskjer å verta fakturert: * Faktura kvart kvartal
Faktura kvart halvår
Faktura ei gong pr år

Dersom du ikkje ynskjer faktura på e-post, men ynskjer fakturaen tilsendt i posten, kryss av her.

Kommentar:

Eg har akseptert, og er einig i vilkåra over. *
Eg er ingen robot.


Nyttig InfoNyttig InfoLangtidsabonnement for privatkundar  
Langtidsabonnement for privatkundar i Vossapark er tilbod til privatkundar som har behov for daglig parkeringsplass over lengre tid. Det er 2-to alternativ til å velja mellom:

Avtale 1. gjeld 24/7 gjennom heile året og kostar pt kr 1000,- inkl mva. pr mnd.
Avtale 2 gjeld i tidsrommet måndag - fredag . Unntatt er laurdagar/sundagar og heilagdagar. Dette abonnementet kostar pt. Kr 800,- inkl mva. pr mnd, og er tilpassa dei som her sitt arbeid på Vangen.

Begge avtalane gjeld inntil dei vert sagt opp skrifteleg.
Vilkår og betsillingsskjema.

 1. Leiga vert fakturert forskotsvis heilt eller delvis, men minimum for 3 månader om gangen. Det vert ikkje gjeve refusjon av ubenytta parkeringstid.
 2. Leigebeløpet kan endras med minimun ein månads varsel.
 3. Abonnementet er løpande inntil det vert sagt opp av kunde. Voss Parkering As kan sei opp avtalen ved misleghald, eller ved brot på instruks som er oppslått i parkeringshuset. Berre skrifteleg oppseiing av avtale frå kunde til parkering@voss.kommune.no vert godteke som oppseiingsgrunn.
 4. For å inngå eit langtidsabonnement må kunden ha eit Keycard. Dette kortet vert kjøpt hjå Voss Parkering As og kostar kr 125,- inkl mva.
 5. Voss Parkering As er ikkje ansvarlig for skade på, eller tjuveri av bil, tilbehør eller effektar som ligger i bilen.
 6. Abonnementet er ikkje ein plassreservasjon og forutset ledig plass i anlegget.

Bestillingsskjema

*= obligatorisk felt

Fødselsdato (dd.mm.åååå): *


Etternavn: *
Fornavn: *
Adresse: *
Postnummer: *
Poststad: *
Fakturaadresse:
Telefon (mobil): *
Telefon (arbeid):
Telefon (privat):
E-postadresse: *
Avtalen ynskjest starta frå dato (dd.mm.åååå): *
Bilnummer: *

Avtaletype: * Avtale 1: 24/7.
Avtale 2: man – fre.

Ynskjer å verta fakturert: * Faktura kvart kvartal
Faktura kvart halvår
Faktura ei gong pr år

Dersom du ikkje ynskjer faktura på e-post, men ynskjer fakturaen tilsendt i posten, kryss av her.

Kommentar:

Eg har akseptert, og er einig i vilkåra over. *
Eg er ingen robot.


Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger