Voss Parkering AS

Nybilutstilling 2015

                          Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer 
 
Velkomen  

Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 
 
Aktuelt  

Smartpark brikka.

Innbytte av Smartpark til SmartPark +. SmartPark brikka med betalingskort er ikkje lenger i produksjon, og Voss Parkering As har kun eit fåtal av betalingskort igjen for sal. 

Vi gjer difor kr 500,- eks mva, i rabatt ved innbytte av gammel Smatpark brikke mot kjøp av ny SmartPark +. Ny SmartPark + brikke vil då kosta kr 250,- + mva. (ordinær kr 750,- + mva) 

Betalingskort som vert innlevert saman med SmartPark brikka vert godtgjort ved kjøp av ny brikke.
Kan i tillegg kjøpast på Kundetorget i Tinghuset,

PARKERINGSOBLAT FOR LANGABRUA 2019
Parkeringplassen ved Langabrua.
Voss Parkering As har for salg parkeringsoblat for parkering ved Langabrua.
Parkeringsoblatet kostar kr 2750,- inkl mva/kr 2200,- eks mva,  og er gyldig frå 01.01.2019 - 30.06.2019.
Eit rimelig tilbod til ca kr 15,- pr dag.
 
Oblatet vert å få kjøpt ved å henvenda seg til Voss Parkering As. Bruk gjerne e-post ved bestilling, og oppgje fakturaadresse og tlf nr i bestillinga.
 

TAKSTENDRING VED VOSS STASJON
For å lette tilhøva for dei reisande med Bane Nor vert det frå 01.01.2019 foretatt takstendring ved parkeringsplassen på "Fraktgodstomta".
Etter ynskje frå publikum vert det i tillegg opna opp for kortare hente- og leverings ordning.
Endringane vert som fylgjande:
 
Døgnparkering aukar til kr 60,-  pr.døger.
Av-/påstigning, eller av-/pålessing vert gjort mulig. Kundar som skal henta eller fylgja folk til toget får muligheit til dette. 1 time mot avgift kr 15,-. Billett vert kjøpt på automat, eller gjort tilgjengeleg via Easypark.
Dei som parkerar meir enn ein time må då betala døgntakst.

PARKERINGSOBLAT FOR PENDLARAR.
Parkeringsoblat for 2019 er klar for salg.
Faste togpendlarar kan få tilsendt parkeringsoblat på Bane Nor/Fraktgodstomta mot betaling av ei årsavgift på kr 600,-.
Faste togpendlarar er meint for arbeidsreisande Voss-Bergen, og parkeringsoblatet er gyldig mandag - fredag.
40 av dei totalt 99 parkeringsplassane kan nyttas av deisom kjøper parkeringsoblat. Pendlarparkeringa skal skje i austre ende av parkeringsplassen.
Søknad skal dokumenterast med månadskort på NSB.
Søknaden skal innehalda fakturaadresse og telefonnr til søkar.
 
Søknad med kopi av månadskort vert sendt til: parkering@voss.kommune.no 

Deler av parkeringsplassen ved Voss Stasjon vert stengt i perioden 13. september til 02.oktober

Årsaka er at Norsk Jernbanedrift skal foreta arbeid med innheising av dei nye åkene på Voss stasjon, samt omlegging og rivning av dei gamle.

Stengninga vert gjort slik at NJD får plass til mobilkranen, byggja åkene, samt å bora fundamentene utan å måtte stå i sporet.

Det medfører at 25 parkeringsplassar langs gjerdet mot jernbanelinja må stengast for ein periode. Sjå skravert felt på bildet.  

Det er planlagt innheising i helgene samt omlegging til de nye åkene siste helga i september da det er et langbrudd på Bergensbanen.


Parkeringsplassar bak Søreide/ Rokneparken vert stengt frå torsdag 09.08.18

Gåande mellom Voss stasjon og bussoppstillingsplass ved Fengselstomta skal frå samme dato nytta denne "mellombels nyoppretta" gangvegen bak Søreide/Rokneparken
 
Ber gåande og køyrande respektera skilting og anvisning på plassen.
 
Ver obs på at endringar vil skje i dette området ettersom byggeaktiviteten skrir fram.
 
 
Bak Bodega vert kun nokre få parkeringsplassar att i dette området.
 

KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS

Parkeringstilhøva ved NSB, Voss: Stasjon frå 01.06.2018. 

Dei 38 parkeringsplassane ved anleggsbrakkene "gamles stasjonen" vert stengd for parkering frå og med 31.05.2018.

Langtidsparkerande kan ikkje stå parkert her etter denne dato.                                      Årsaken er vedtatt byggestart for hotellet som skal verta bygd her.

Parkerande vert oppfordra til å bruka parkeringsplassen Voss Stasjon, Gullfjordungsvegen 4.
99 parkeringsplassar. 2 HC- plassar, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.
Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Ingen korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.
OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
Det er oppført to mynt/kortautomatar på plassen. 
Easypark:  Kode er 6314.

Gåande til NSB frå Kollektivpunktet etter 01.06.2018

Gåande til NSB stasjon skal inntil vidare nytta veg opp frå Fengselstomta, og  vidare gangveg mellom jernbanelina og brakkerigg/anleggsområdet.
Følg anvisning på plassen ettersom endringar i gangveg til/frå stasjonen vil skje.
 
Parkeringsplassar bak Bodega/Søreide :
17 parkeringsplassar. 
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar. 
Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.
Automat ved Fengselstomta skal brukas for desse plassane.
Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)


Parkering på Tinghusplassen.

98 parkeringsplassar. 2 HC plassar, MC parkering i oppmerka felt. Det er montert 8 hurtig/AC ladestasjonar. 6 nye superladere vert montert sommaren/hausten 2018. Max ladetid 2 timar. Under lading er det gratis å stå parkert.
Betaling: Kr 15,- pr time.  Max p tid: 8 timar
Avgiftstid: 09:00 - 17:00. (09:00 - 15:00)
2 billettautomatar betjener desse plassane. 
SmartPark+: Her nyttar du Sone 3.
Easy Park: Kode 6306

 

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nyttig Info

Nybilutstilling 2015

                          Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer Fotograf: Arne Meyer 
Nyttig Info
Velkomen  

Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 

Aktuelt  

Smartpark brikka.

Innbytte av Smartpark til SmartPark +. SmartPark brikka med betalingskort er ikkje lenger i produksjon, og Voss Parkering As har kun eit fåtal av betalingskort igjen for sal. 

Vi gjer difor kr 500,- eks mva, i rabatt ved innbytte av gammel Smatpark brikke mot kjøp av ny SmartPark +. Ny SmartPark + brikke vil då kosta kr 250,- + mva. (ordinær kr 750,- + mva) 

Betalingskort som vert innlevert saman med SmartPark brikka vert godtgjort ved kjøp av ny brikke.
Kan i tillegg kjøpast på Kundetorget i Tinghuset,

PARKERINGSOBLAT FOR LANGABRUA 2019
Parkeringplassen ved Langabrua.
Voss Parkering As har for salg parkeringsoblat for parkering ved Langabrua.
Parkeringsoblatet kostar kr 2750,- inkl mva/kr 2200,- eks mva,  og er gyldig frå 01.01.2019 - 30.06.2019.
Eit rimelig tilbod til ca kr 15,- pr dag.
 
Oblatet vert å få kjøpt ved å henvenda seg til Voss Parkering As. Bruk gjerne e-post ved bestilling, og oppgje fakturaadresse og tlf nr i bestillinga.
 

TAKSTENDRING VED VOSS STASJON
For å lette tilhøva for dei reisande med Bane Nor vert det frå 01.01.2019 foretatt takstendring ved parkeringsplassen på "Fraktgodstomta".
Etter ynskje frå publikum vert det i tillegg opna opp for kortare hente- og leverings ordning.
Endringane vert som fylgjande:
 
Døgnparkering aukar til kr 60,-  pr.døger.
Av-/påstigning, eller av-/pålessing vert gjort mulig. Kundar som skal henta eller fylgja folk til toget får muligheit til dette. 1 time mot avgift kr 15,-. Billett vert kjøpt på automat, eller gjort tilgjengeleg via Easypark.
Dei som parkerar meir enn ein time må då betala døgntakst.

PARKERINGSOBLAT FOR PENDLARAR.
Parkeringsoblat for 2019 er klar for salg.
Faste togpendlarar kan få tilsendt parkeringsoblat på Bane Nor/Fraktgodstomta mot betaling av ei årsavgift på kr 600,-.
Faste togpendlarar er meint for arbeidsreisande Voss-Bergen, og parkeringsoblatet er gyldig mandag - fredag.
40 av dei totalt 99 parkeringsplassane kan nyttas av deisom kjøper parkeringsoblat. Pendlarparkeringa skal skje i austre ende av parkeringsplassen.
Søknad skal dokumenterast med månadskort på NSB.
Søknaden skal innehalda fakturaadresse og telefonnr til søkar.
 
Søknad med kopi av månadskort vert sendt til: parkering@voss.kommune.no 

Deler av parkeringsplassen ved Voss Stasjon vert stengt i perioden 13. september til 02.oktober

Årsaka er at Norsk Jernbanedrift skal foreta arbeid med innheising av dei nye åkene på Voss stasjon, samt omlegging og rivning av dei gamle.

Stengninga vert gjort slik at NJD får plass til mobilkranen, byggja åkene, samt å bora fundamentene utan å måtte stå i sporet.

Det medfører at 25 parkeringsplassar langs gjerdet mot jernbanelinja må stengast for ein periode. Sjå skravert felt på bildet.  

Det er planlagt innheising i helgene samt omlegging til de nye åkene siste helga i september da det er et langbrudd på Bergensbanen.


Parkeringsplassar bak Søreide/ Rokneparken vert stengt frå torsdag 09.08.18

Gåande mellom Voss stasjon og bussoppstillingsplass ved Fengselstomta skal frå samme dato nytta denne "mellombels nyoppretta" gangvegen bak Søreide/Rokneparken
 
Ber gåande og køyrande respektera skilting og anvisning på plassen.
 
Ver obs på at endringar vil skje i dette området ettersom byggeaktiviteten skrir fram.
 
 
Bak Bodega vert kun nokre få parkeringsplassar att i dette området.
 

KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS

Parkeringstilhøva ved NSB, Voss: Stasjon frå 01.06.2018. 

Dei 38 parkeringsplassane ved anleggsbrakkene "gamles stasjonen" vert stengd for parkering frå og med 31.05.2018.

Langtidsparkerande kan ikkje stå parkert her etter denne dato.                                      Årsaken er vedtatt byggestart for hotellet som skal verta bygd her.

Parkerande vert oppfordra til å bruka parkeringsplassen Voss Stasjon, Gullfjordungsvegen 4.
99 parkeringsplassar. 2 HC- plassar, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.
Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Ingen korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.
OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
Det er oppført to mynt/kortautomatar på plassen. 
Easypark:  Kode er 6314.

Gåande til NSB frå Kollektivpunktet etter 01.06.2018

Gåande til NSB stasjon skal inntil vidare nytta veg opp frå Fengselstomta, og  vidare gangveg mellom jernbanelina og brakkerigg/anleggsområdet.
Følg anvisning på plassen ettersom endringar i gangveg til/frå stasjonen vil skje.
 
Parkeringsplassar bak Bodega/Søreide :
17 parkeringsplassar. 
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar. 
Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.
Automat ved Fengselstomta skal brukas for desse plassane.
Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)


Parkering på Tinghusplassen.

98 parkeringsplassar. 2 HC plassar, MC parkering i oppmerka felt. Det er montert 8 hurtig/AC ladestasjonar. 6 nye superladere vert montert sommaren/hausten 2018. Max ladetid 2 timar. Under lading er det gratis å stå parkert.
Betaling: Kr 15,- pr time.  Max p tid: 8 timar
Avgiftstid: 09:00 - 17:00. (09:00 - 15:00)
2 billettautomatar betjener desse plassane. 
SmartPark+: Her nyttar du Sone 3.
Easy Park: Kode 6306

 

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Parkeringsplasser på Voss
Nybilutstilling 2015
Byggingen av Vossapark
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger