Voss Parkering AS
 
Forflyttningshemma  
Det er Voss herad som tildeler parkeringsløyve til forflyttingshemma bilførarar eller passasjerar med særleg trong for parkeringslette.
 
Regelverket for slik tildeling er fastlagt i "Forskrift om parkering for forflytningshemmede".
Forskrifta finn du på LOVDATA.
 
Parkeringsløyve er meint som eit hjelpemiddel for den som har sterkt nedsett evne til å flytta på seg.
Søknadskjema finn du på Voss Herad sin heimeside under "Skjema og betalingssatsar".
 
Voss Parkering As handhevar regelverket i samsvar med forskrifta.
 
 
 

Nyttig Info


Nyttig Info


Forflyttningshemma  
Det er Voss herad som tildeler parkeringsløyve til forflyttingshemma bilførarar eller passasjerar med særleg trong for parkeringslette.
 
Regelverket for slik tildeling er fastlagt i "Forskrift om parkering for forflytningshemmede".
Forskrifta finn du på LOVDATA.
 
Parkeringsløyve er meint som eit hjelpemiddel for den som har sterkt nedsett evne til å flytta på seg.
Søknadskjema finn du på Voss Herad sin heimeside under "Skjema og betalingssatsar".
 
Voss Parkering As handhevar regelverket i samsvar med forskrifta.
 
 
 

Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger