Voss Parkering AS
 
Forflyttningshemma  
Etter framlagd søknad, vedlagt erklæring frå lækjar, kan Voss kommune tildela parkeringsløyve til flyttehemma til bilførarar eller passasjerar med særleg trong for parkeringslette.
 
Regelverket for slik tildeling er fastlagt i "Forskrift om parkering for forflytningshemmede".
Heile forskrifta finn du på heimesidene til LOVDATA
 
Parkeringsløyve er meint som eit hjelpemiddel for den som har sterkt nedsett evne til å flytta på seg. Søknadskjema og skjema for lækjarfråsegn kan du henta på kundetorget, eller lasta ned her.
 
 

Nyttig InfoNyttig InfoForflyttningshemma  
Etter framlagd søknad, vedlagt erklæring frå lækjar, kan Voss kommune tildela parkeringsløyve til flyttehemma til bilførarar eller passasjerar med særleg trong for parkeringslette.
 
Regelverket for slik tildeling er fastlagt i "Forskrift om parkering for forflytningshemmede".
Heile forskrifta finn du på heimesidene til LOVDATA
 
Parkeringsløyve er meint som eit hjelpemiddel for den som har sterkt nedsett evne til å flytta på seg. Søknadskjema og skjema for lækjarfråsegn kan du henta på kundetorget, eller lasta ned her.
 
 

Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger